Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu

Ochotnicza Straż Pożarna

Główne menu

Sekcje

Witamy na stronie internetowej OSP Zagościniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagościńcu w bieżącym roku uzyskała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego".

Środki pozyskane na realizację zadania:


1. Zakup współfinansowany ze środków Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000,00 zł [Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, Warszawa].

Dotacja KG.PSP


2. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa] oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa] w formie dotacji środków, w kwocie 450 000,00 zł.

Dotacja wfośigw i nfośigw


3. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wołomin [05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4], na realizację zadania pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego" w kwocie 235 000,00 zł.

Dotacja Gmina Wołomin